Lidmaatschap:

      Het lidmaatschap van de vereniging gaat men voor minimaal een half jaar aan.

      Een lid is dan ook verplicht contributie te betalen voor minimaal een half jaar, ook al zegt men binnen het half jaar het lidmaatschap op.

Contributie:

       De contributie dient per maand /kwartaal/halfjaar voldaan te worden , en contributie wordt 12 maanden per jaar
        betaald.

    Ook tijdens de schoolvakanties enz. loopt de contributie gewoon door.

      De contributie dient op de eerste van de maand /kwartaal* /halfjaar** te worden overgemaakt op bankrekening 37.45.57.594
       tnv. Majorette  en Twirlvereniging Follow Through te Uithuizen

 

  • * Onder een kwartaal wordt verstaan: een periode van 3 maanden aaneengesloten, gerekend vanaf 1 januari van het lopende
       kalenderjaar.

Voorbeeld: 1/1 t/m 31/3 is het eerste kwartaal van het lopende kalenderjaar. Het 2e kwartaal loopt dan ook van 1/4 t/m 30/6 enz enz.

  • ** Onder een halfjaar wordt verstaan: een aaneengesloten periode van 6 maanden, gerekend vanaf 1 januari van het lopende
         kalenderjaar.

   Voorbeeld: 1/1 t/m 30/6 is het eerste half jaar van het lopende kalenderjaar.

 

Deelname wedstrijden:

       Deelname aan wedstrijden is een verplicht onderdeel van de vereniging. De leden worden tijdig op de hoogte gebracht van de datum en plaats van de     wedstrijden

      Vervoer van en naar de plaats van de wedstrijden wordt bij toerbeurt verzorgd door de leden of ouders van de leden

 

Solo wedstrijden:

      Elk lid van de vereniging heeft het recht om deel te nemen aan solowedstrijden.

      De kosten, a 9.50, moeten door het lid zelf voldaan worden.

      Elk lid dat deelneemt aan solowedstrijden kan hiervoor, mits er voldoende deelname is (minimaal 6 personen) aparte trainingen krijgen. Kosten hiervan zijn 0.50 per training.

Acties:

Regelmatig zal de vereniging acties organiseren om de kas te spekken. Van elk lid wordt dan ook verwacht dat die hieraan deelneemt. Indien een lid te jong is om aan een actie te mogen deelnemen dan wordt dat lid begeleid door een ouder iemand.

Trainingen:

      De trainingen vinden altijd plaats in de sporthal te Uithuizen.

      Trainingen zijn verplicht voor elk lid

      Kun je een keer geen training bijwonen dan moet je TIJDIG, (minimaal 24 uur voor aanvang van de training), afzeggen bij een van de bestuursleden.

      Op de eerste donderdag van de maand is er gelegenheid voor ouders om te komen kijken en eventuele vragen te stellen.

      Tijdens het volgen van de trainingen is het verplicht lang haar in een staart te dragen.

      Tijdens het volgen van de trainingen is sportkleding verplicht

Kleding enz.:

      Kleding, baton en attributen heeft men in bruikleen van de vereniging.

      Men is verplicht twirlschoentjes en pantys aan te schaffen via de vereniging. Dit omdat we een eenheid van tenue willen.

Kijk hier voor de adressen van het bestuur.